The next AMMC Academy Sale and asset management of production and logistics - discussion panel
22 June

Kolejne wydarzenie z cyklu "Akademia AMMC":

Sprzedaż i zarządzanie wartością nieruchomości produkcyjnych i logistycznych - dyskusja panelowa/konferencja

Eksperci rynku będą odpowiadali na pytania o to jak sprawnie przeprowadzić proces sprzedaży, żeby jak najwięcej zarobić i jak najmniej stracić oraz jak zarządzać wartością, żeby minimalizować ryzyka i maksymalizować zyski.
W śród prelegentów m.in: Jarosław Wnuk - Bluehouse Capital, Jarosław Czechowicz - Goodman, Tomasz Tomasiak - Bank Millennium, Remigiusz Królikowski - Globalworth, Hanna Milczarek, Janusz Gutowski - AXI IMMO, Piotr Zając - Advicero, Paweł Rozpończyk - IFM, Michał Samborski - Panattoni

 

Spotykamy się 21 czerwca (czwartek) w hotelu InterContinental o 8:45 i zaczynamy śniadaniem połączonym z networkingiem.

Po śniadaniu panel dyskusyjny o inwestycjach i sprzedaży nieruchomości 9:30-10:30.
- Inwestycje w nieruchomości produkcyjne i logistyczne - co je wyróżnia na tle pozostałych nieruchomości komercyjnych?
- Jak wygląda rynek tych nieruchomości w Polsce? Jakimi nieruchomościami najbardziej interesują się inwestorzy i dlaczego?
- Przykłady nieruchomości logistycznych, które zostały sprzedane po wyjątkowo korzystnych cenach. Co miało największy wpływ na sukces transakcji?
- Błędy najczęściej popełniane przez inwestorów. Z czego wynikają i jak ich uniknąć?
- Jak przygotować nieruchomość do sprzedaży, żeby sprawnie przeprowadzić transakcję i uzyskać wysoką cenę?
- Rozwój rynku nieruchomości logistycznych i produkcyjnych. Jakich trendów możemy spodziewać się w ciągu najbliższych 5 lat?

Od 10:30 do 10:45 przerwa na kawę.

Od 10:45 do 12:00 dyskusja o najważniejszych i najtrudniejszych aspektach zarządzania wartością.
- Co stanowi o wartości nieruchomości produkcyjnych i logistycznych? Jakie czynniki (zewnętrzne i wewnętrzne) i jakie elementy nieruchomości mają wpływ na budowanie wartości?
- Podnoszenie wartości nieruchomości. Jak zarządzać nieruchomością, by efektywnie budować i podnosić jej wartość?
- Tzw. wartość dodana - czym jest w przypadku nieruchomości produkcyjnych i logistycznych.
- Zarządzanie wartością w perspektywie lat. Jak przygotować efektywne plany inwestycyjne?
- Największe trudności w bieżącym zarządzaniu wartością oraz w przygotowywaniu biznes planów i budżetów na lata przyszłe.
- Zarządzanie wartością na podstawie przykładowej nieruchomości logistycznej, czyli jak to wygląda w praktyce.

Dyskusje będą prowadzone w języku polskim.

Koszt wejściówki na Akademię AMMC wynosi: 600 PLN netto

Zainteresowanych zakupem wejściówek prosimy o kontakt:
Agnieszka@Slawomirska-Chmarzynska.com
+48 601 360 852

Logistics and Production Real Estate Management Specifics with A Case Study - Panel Discussion / Conference

Among the speakers: Jarosław Wnuk - Bluehouse Capital, Jarosław Czechowicz - Goodman, Tomasz Tomasiak - Bank Millenium, Mira Kantor-Pikus - Cushman&Wakefield, Remigiusz Królikowski - Globalworth, Hanna Milczarek, Janusz Gutowski - AXI IMMO, Piotr Zając - Advicero, Paweł Rozpończyk - IFM.

We will start discussion about investments and RE sale 9:30 - 10:30.
- Logistics and production - what is so special about them while comparing to other commercial RE investments?
- How does this RE market look like in Poland? In which real estates are the investors interested and why?
- Examples of real estates sold at very high prices. What had the biggest impact on the transaction success?
- The most common mistakes made by investors. What are their reasons and how to avoid them.
- How to prepare the RE to the transaction in order to make it efficient and obtain a good price.
- Development of the production and logistics. What trends should be expected in the next 5 years?


10:30 - 10:45 - coffee break.

10:45 - 12:00 - The most important and difficult aspects of the asset management.
- What decides about the value of logistics and production? Which factors (internal & external) and which elements of the RE have impact on creating its value?
- Value increasing. How to manage the RE to create and increase its value effectively?
- 'Add-on value' - what does it mean in case of logistics and production?
- Value management in the long time perspective. How to prepare effective investments plans?
- The biggest difficulties in the current value management and preparation of business plans and budgets for future years.
- Value management on the example - logistics. How does it look like in reality.

The conference will be run in Polish.

The ticket to the AMMC Academy costs 600 PLN net.

All interested in purchase of the tickets please contact me at:
Agnieszka@Slawomirska-Chmarzynska.com
+48 601 360 852

Contact Information

Craig Smith

Email: craig@EuropaProperty.com
Phone number: +48 604 144 769